bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie

Witamy na stronie BIP Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

26.01.2017

Zaproszenie
do składania ofert na najem pomieszczenia
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach zaprasza do składania pisemnych ofert na
najem pomieszczenia.


Przedmiotem najmu jest pomieszczenie przeznaczone na sklep sportowy , znajdujący się w
budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1.
Pomieszczenie nie posiada wyposażenia i ma powierzchnię 13,33 m2.
Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej tj. sklepu sportowego, kiosku wielobranżowego. Okres najmu: 5 lat.
Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10 -go dnia każdego miesiąca.
W kwocie czynszu zawarta jest opłata za media.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

28.01.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo.
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie zapytania o cenę na wykonanie zamówienia publicznego pn:.
„Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy”

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spólka jawna „Ład-Komplex” Mariola i Piotr Kopocz, 44-200 Rybnik ul. Energetyków 5

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

23.10.2015

Łazy, dnia 23.10.2015r.

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach zaprasza do składania pisemnych ofert na najem pomieszczenia.
Przedmiotem najmu jest pomieszczenie przeznaczone na sklep sportowy, znajdujące się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1.
Pomieszczenie nie posiada wyposażenia i ma powierzchnię 13,33 m2.
Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. sklepu sportowego, kiosku wielobranżowego. Okres najmu: 5 lat.
Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
W kwocie czynszu zawarta jest opłata za media.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZENIA KAWIARNI

22.10.2015

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM POMIESZCZENIA KAWIARNI NA OKRES 5 lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie kawiarni znajdujące się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. TOPOLOWA 1.
Pomieszczenie kawiarni nie posiada wyposażenia i ma powierzchnię. 222,17 m2
Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, małej gastronomii.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi:
- 2600,00 zł + 23% podatek VAT
Minimalne postąpienie wynosi 50 zł.
Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Czynszem najmu będzie kwota uzyskana w przetargu.
Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za media.Opublikował: Adrian Kała
Publikacja dnia: 28.11.2013
Podpisał: Adrian Kała
Dokument z dnia: 31.10.2013
Dokument oglądany razy: 25 186